Tag Archives: LCL

برخی از اصطلاحات تخصصی رایج در حمل و نقل دریایی

خطوط کشتی ‌رانی منظم: خطوط کشتی ‌رانی، به شرکت‌هایی گفته می‌شود که، دارای کشتی، وهمچنین برنامه‌ی منظم حمل می باشند، وبین بنادر معینی، رفت وآمد دارند.که درخطوط منظم، کشتی، دریک مسیر تعیین شده ، و با زمان مشخص واز قبل تعیین‌شده، کالاویامسافرراحمل می‌کند. اساسی ترین بخش سازمانی در اینگونه شرکت‌ها، اداره‌ی خط است، که معمولا، […]

تعریف بار گروپاژ دریایی ( خرده بار دریایی )

حمل دریایی LCL چیست ؟ تعریف خرده بار یا به اصطلاح گروپاژ در بارهای هوایی و یا دریایی به دلیل آنکه حجم خرید و واردات کالابرای بازرگانان و وارد کنندگان محدود است و همچنین حجم یک کانتینر 20 فوت است بنابراین شرکت های وارداتی و یا شرکت هایی که خدمات فورواردری می دهند بار را […]