شکسته شدن انحصار واردات داروهای برند

سخنگوی سازمان غذا و دارو بیان کرد: طبق سیاست های جدید این سازمان دیگر به واردات برند خاص از یک دارو اصرارنخواهیم داشت و انحصار در این زمینه از بین خواهد رفت.
کیانوش جهانپورگفت: لازم نیست داروهای وارداتی با برند خاصی وارد کشور شود. برای مثال :داروی دسفرال، انواع مختلفی دارد که می شود ازبرندهای دیگر آن نیز استفاده کرد.
وی افزود سازمان غذا و دارو هیچ تاکیدی برای واردات دارو با برند خاصی ندارد و نیازی نیست که داروها با برند خاصی وارد شوند.
از طرف دیگر لزوم حمایت از داروی برند حذف شده و بیشتر بازار دارویی کشور برای حمایت از داروی تولید داخل اختصاص پیدا کرده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: بعضی از پزشکان و مردم به نام برند دارو اهمیت می دهند و به تجویز پزشک یا توصیه دیگران آنها را مصرف می نمایند و اگر نام تجاری دارو را پیدا نکنند گمان می کنند کمبود دارو به وجود آمده است ؛ درصورتی که این دارو انواع دیگری هم دارد.
جهانپور ادامه داد: اگر قادر نباشیم دارویی را در داخل تولید کنیم، انواع مختلف دارو را از خارج وارد خواهیم کرد.
14 فروردین ماه سال جاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 50درصد مواد اولیه و 95درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سیاست محدودیت واردات دارو امسال در حال انجام است ولی ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده داروی تولید داخل نیز مدنظر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Need Help? Chat with us!
گفتگو را شروع کنید!
Hi! Click one of our members below to chat on WhatsApp