شرایط گشایش اعتبار اسنادی دیداری در مناطق آزاد تسهیل شد

بنا به اعلام بانک مرکزی؛ شرایط گشایش اعتبار اسنادی دیداری در مناطق آزاد تسهیل شد.

بانک مرکزی در بخشنامه شماره  ۹۶.۲۰۲۵۹۲به تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۳۰ به شبکه بانکی، گشایش اعتبار اسنادی‏، ثبت برات اسنادی دیداری را برای واردات کالا و همچنین خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، فقط از محل ارز متقاضی و بااخذ  حداقل ۳۰ درصد مبلغ اعتبار‏، برات اسنادی برای پیش دریافت و دریافت وثایق معتبر و مکفی از متقاضی به منظورکسب  اطمینان از تامین الباقی وجه مربوطه در زمان تعیین شده و  با رعایت کلیه ضوابط و مقررات بلامانع اعلام کرد.

بر اساس بخشنامه شماره ۶۰.۱۰۰۰ به تاریخ ۱۳۹۲.۰۱.۲۶ و با توجه به قسمت «ب» از بخش 6 مجموعه مقررات ارزی، واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار،ثبت برات اسنادی به صورت دیداری و همچنین حواله واردات کالا و خدمات و پرداخت کرایه حمل با ارائه پروفرما فقط از محل ارز متقاضی و با دریافت 100%وجه ارزی اعتبار،برات اسـنادی و حوالـه، مطیع مقـررات صـادرات و واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور ایـران و مقـررات متحدالـشکل اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل دریافتی ها بـا رعایـت قوانینی قابل قبول بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور در رابطه بـا واردات کـالا به داخل کشور اصلی استثنا دارند.

و بنابراین گشایش اعتبار اسنادی‏/ ثبت برات اسنادی دیداری جهت واردات کالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص ارز متقاضی که قبل از این با اخذ صـد در صد وجه ارزی اعتبار/برات اسـنادی و حوالـه انجام می’گرفت با ابلاغ بخشنامه شماره ۹۶.۲۰۲۵۹۲ با دریافت حداقل ۳۰ درصد مبلغ اعتبار‏/ برات اسنادی به عنوان پیش دریافت و اخذ وثایق معتبر مکفی از متقاضی جهت حصول اطمینان از تامین مابقی وجه مربوطه در زمان مقرر با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان پذیراست.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *