تقاضای سازمان توسعه تجارت درمورد اطلاعات واردات غیرقانونی خودرو

سازمان توسعه تجارت ایران از مسئولین انجمن واردکنندگان خودرو تقاضا کرد که اگر اطلاعات دقیق تری از واردات غیرقانونی و متخلفان خودرو در دست دارند، در اختیار مقام های نظارتی و امنیتی کشور قرار دهند.
نائب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو گفت: طبق اطلاعات انجمن، در هنگام بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به طور غیرقانونی وارد کشور شده است.
سازمان توسعه تجارت از وی درخواست کرد که اگر اطلاعاتی درباره واردات غیرقانونی خودرو دارد، در اختیارمقام های نظارتی و امنیتی کشور قرار دهد.
سازمان توسعه تجارت ایران خواستارهمکاری این انجمن با نهادهای نظارتی جهت برخورد با متخلفان شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت مدتی قبل اعلام کرد بعد از توقف ثبت سفارش واردات خودرو، بعضی تخلف ها انجام شده و برای مشخص شدن این موضوع پرونده آنها به دستگاه های ذیربط امنیتی قضایی ارسال گردیده است.
مجتبی خسروتاج بیان کرد: حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین مرتبه در مورد بعضی ثبت سفارش واردات خودروها که موردتایید نبود، اطلاع رسانی انجام داده بود.
وی افزود: با آنکه در تیرماه سال قبل چندین باراعلام شد ثبت سفارش واردات انجام نمی شود ولی خودروهایی از مسیر گمرک ها ترخیص شدند که ثبت سفارش آنها بعد از آن تاریخی که اعلام شده بود.
خسرو تاج تاکید کرد «قطعا در این مورد تخلف انجام شده است».
و همچنین این مشکل هم می تواند در سیستم و هم در افرادی باشد که در ارتباط با ثبت سفارش هستند ولی شرکت های واردکننده درباره این مشکل می گویند کارمندان ما ثبت سفارش کرده اند و ما اطلاعی نداریم».
وی افزود:در سال های قبل نیز چندین برابر واردات ثبت سفارش انجام شده است. در یک سال ۴۰۰ هزار دستگاه ثبت سفارش می شود ولی تنها حدود ۷۰ هزار دستگاه وارد می شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: آنچه به صورت ۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو مطرح می گردد مواردی از ثبت سفارش های خارج از تایید ما است که یعنی ما چنین ثبت سفارشی را در سیستم انجام ندادیم، ولی چگونه شرکت ها و افراد قادرند ثبت سفارش انجام دهند باید به طور فنی پیگیری شود و گمرک نیز باید شمار خودروهای ترخیص شده بعد از اعلام توقف ثبت سفارش را اعلام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *