تعریف تعرفه های ترجيحی

تعرفه های ترجيحی به دليل تفاوت در ميزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه برابر براي کشور ذينفع نسبت به ساير کشورها که شامل ترجيحات خارج می باشند ،یک نوع  امتياز براي کشور صادر کننده کالا لحاظ مي شود و تضمین کننده توسعه صادرات و شکوفايی اقتصاد آن کشور با کشورهايی است که محتاج به کمک های این چنینی هستندو اگر مورد حمايت کشورهای پيشرفته صنعتی قرار نگيرند، نمی توانند به صدور کالای خود به خارج از مرزهاي قلمرو گمرکی شوند.

البته این موضوع برای موافقتنامه های چند جانبه و تحت عنوان حمايت کشورهای پيشرفته از کشورهای در حال توسعه درست می باشد ، ولی شکل ديگر اين مزايا موقعی است که موضوع مبادلات پاياپای بين 2يا 3 گروه از کشورها و معمولا در شرايط یکسان از لحاظ صنعت، اقتصاد برقرار شده و ترجيحاتی براي يکديگر نسبت به کشورهای دیگر غير عضو لحاظ نمایند.

که در این حال نيز شناخت کشور مبدأ دارای اهمیت است ، زیرا در صورت نبود گواهی مبدأ استفاده از اين ترجيحات امکان پذیر نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *