اصطلاحات بازرگانی ( اینکوترمز )

به معنای اصطلاحات تجارت بین الملل International Commercial Terms ریشه لغت اینکوتزمز از مخفف سه لغت لاتین تشکیل شده است که علت کاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود مسئولیتها، ریسکها و هزینه ها در فرآیند تجارت بین الملل بین فروشنده، خریدار و همچنین اشخاص حقوقی/حقیقی در فرآیند تجارت می باشد که هر دوره توسط اتاق بازرگانی بین الملل  مورد بانگری  قرار می گیرد.

 

گروه اول : این گروه شامل اینکوترم هایی می باشند که تمامی طرق حمل را دربر می گیرند و متشکل از ۷ قانون میباشد.

۱ . EXW : تحویل درب کارخانه
در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می دهد و کلیه مسئولیت ها و هزینه ها، اعم از بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار می باشد.

۲ . FCA : تحویل در نقطه ای معین در کشور مبدأ
به معنای این است که فروشنده کالا را پس از ترخیص صادراتی درمحل مقرر به حمل کننده تعیین شده از سوی خریدار تحویل می دهد. با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار بوده و هزینه حمل و بیمه با خریدار است، همچنین معمولاً و (نه الزاماً) عقد قرارداد حمل و بیمه به عهده خریدار می باشد.

۳ . CPT : کرایه حمل پرداخت شده
این قاعده که نوعی حمل مرکب است، بدین معنی که فروشنده کالا را تهیه، حمل داخلی و ترخیص صادراتی نموده ، هزینههای ترخیص صادراتی را خود پرداخت میکند . بعلاوه حمل کننده کالا تا مقصد نهائی را انتخاب، قرارداد حمل را منعقد و کرایه را تا محل مشخص در قرارداد بعنوان مقصد نهائی پرداخت مینماید. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می دهد خاتمه یافته و  پرداخت هزینه بیمه و عقد قرارداد بازرسی با خریدار می باشد.

۴ . CIP : کرایه و بیمه حمل پرداخت شده
فروشنده کالا را با اخذ مجوزهای صادراتی ازکشور خود و ترخیص صادراتی، به حمل کننده ای که منتخب خود اوست و خود با آن حمل کننده قرارداد حمل منعقد کرده تحویل میدهد و کرایه حمل کالا تا مقصد را پرداخت کرده و کالا را تا مقصد بیمه نموده ، هزینه بیمه را هم پرداخت می نماید .

۵ . DAT : تحویل در پایانه کشور مقصد
این اصطلاح بدین معنی است که فروشنده تمام هزینه های حمل ونقل (هزینه صادرات، حمل، تخلیه از حامل اصلی در بندر مقصد و هزینههای بندر مقصد) و فرض قبول تمامی ریسک ها تا پایانه مقصد را عهده دار میشود. پایانه می تواند بندر، فرودگاه، و مکان تبادل کالا تلقی گردد. ضمن اینکه حقوق ورودی، مالیات و هزینه های گمرکی برعهده خریدار است.

۶ . DAP : تحویل در نقطهای معین در کشور مقصد
این اصطلاح می تواند برای تمامی حالات حمل و نقل استفاده شود. فروشنده مسئول هماهنگی حمل و تحویل کالا، آماده سازی جهت انجام تخلیه بار از وسیله نقلیه، در محل مورد توافق می باشد. در این روش پرداخت مالیات و پوشش بیمه بر عهده فروشنده نیست.

۷ . DDP : تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
فروشنده مسئول تحویل کالا در محل قید شده در کشور خریدار است، و پرداخت تمامی هزینه های انتقال کالا به مقصد از جمله حقوق ورودی و مالیات بر عهده او می باشد. این ترم حداکثر تعهدات در فروشنده و حداقل تعهدات در خریدار را در بر می گیرد.

گروه دوم؛ این گروه شامل اینکوترمهایی می باشد که شامل راه های آبی دریایی و داخلی (درون کشوری) هستند.

۸ . FAS : تحویل در کنار کشتی
محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر بوده و مسئولیت عقد و پرداخت هزینه حمل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار می باشد.

۹ . FOB : فوب
فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی در بندر مبدأ عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و همچنین عقد قرارداد حمل از بندر تحویل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار می باشد.

۱۰ . CFR : هزینه و کرایه حمل
کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می کند مسئولیت  فروشنده خاتمه مییابد. پرداخت هزینه بیمه و عقد قرارداد آن با خریدار، و همچنین پرداخت هزینه حمل و عقد قرارداد آن با فروشنده است.

۱۱ . CIF : هزینه، کرایه و بیمه حمل
در این روش کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می شود، مسئولیت فروشنده خاتمه می یابد. ضمن اینکه هزینه حمل و بیمه و عقد قرارداد آن ها با فروشنده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *