Tag Archives: اخذ مجوز ارشاد

مناطق آزاد کشور باعث خروج ارز از کشور می شود

یک نماینده مجلس درباره خروج ارز ازمناطق آزاد کشورمان گفت: فلسفه مناطق آزاد بدین شکل است که هر میزان ارز از کشور خارج شود، حداقل باید دو برابر آن را ارز به کشور وارد شود. مناطق آزاد نباید فقط ارز را از کشور خارج کنند.مناطق آزاد محلی برای واردات شده است در صورتی که دو […]

مجوزهای مورد نیاز جهت ترخیص کالا از گمرک(2)

ترخیص کالا با مجوز بهداشت برای واردات و ترخیص کالاهای مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی لازم است مجوز واردات از بهداشت دریافت شود. که باید تاجران هم پروفورما و هم مدارکی مانند آنالیز کامل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و میکروبی کالا را دهند.ودر صورت نیاز باید نمونه کالا را نیز ارائه شود وارد […]