گران ترین کالاهای صادراتی ایران

بیشترین کالاهای صادراتی ایران در آمارهای گمرک، کالاهایی هستند که ارزش افزوده کمتری دارند؛ولی  به لحاظ وزنی بیشتر از سایر کالاها صادرمیگردند.بنابراین صدر نشین کالاهای صادراتی هستند ولی جزلیست 30 کالای صادراتی گران قیمت نیستند.

بر اساس آمارهای این گزارش، از بین 30 قلم عمده صادراتی تا 28 مرداد سال جاری ، «فرش و سایر کف‌پوش‌های نسجی، از سایر مواد نسجی، گره‌باف» با میانگین قیمت صادراتی بیش از 66 هزار دلار به ازای هر تن، رتبه اول را دارا میباشد.

بعد از آن «آنتی سرم‌ها، دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش» و «اجزا و قطعات توربین‌های بخار» در رتبه‌های دوم و سوم این فهرست جای دارند که به ترتیب دارای قیمتی نزدیک به 54 و 52 هزار دلار به ازای هر تن هستند. همچنین «گرید نساجی(پلی‌اتیلن فتالات)» با میانگین قیمتی 949 دلار به ازای هر تن کمترین قیمت را در این فهرست دارد.

«مواد شروع‌کننده و مواد تسریع‌کننده واکنش شیمیایی» چهارمین کالا از نظر بالا بودن قیمت صادراتی، با وزن 5 هزار تن و با ارزش 85میلیون دلار است که میانگین قیمتی آن به بیش از 17 هزار دلار به ازای هر تن میباشد.

میزان صادرات «لوله‌ها یا پروفیل‌های توخالی بدون درز از فولاد ممزوج با مقطع غیرمدور» معادل  هزار تن و با ارزش بیش از 17میلیون دلار است و میانگین قیمتی آن 12 هزار دلار به ازای هر تن بوده است. در ردیف ششم این فهرست، «پسته‌ها یا پوست تازه یا خشک» میباشد که دارای وزن و ارزشی معادل 14 هزار تن و 126 میلیون دلار است و میانگین قیمتی آن، 9 هزار دلار به ازای هر تن رقم خورده است.

از «انواع دارو» نیز معادل 2هزار تن و با ارزشی بیش از 16 میلیون دلار صادرات انجام گرفته که با میانگین قیمتی 9 هزار دلار برای هر تن در ردیف هفتم این فهرست می باشد. بعداز آن «کف‌پوش‌های منگوله باف از مواد مصنوعی» با میانگین قیمتی 9 هزار دلار برای هر تن، قرار دارد که 4هزار تن و با ارزشی بالغ بر 35 میلیون دلار در این مدت صادرات انجام شده است.

«کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه‌شده» نیز با وزن و ارزش معادل 15 هزار تن و نزدیک به 72 میلیون دلار، وقیمتی نزدیک به 5هزار دلار برای هر تن میباشد.  دهمین کالا از نظر دارا بودن میانگین قیمت صادراتی بالا، «بستنی و سایر شربت‌های یخ زده، حتی دارای کاکائو» است که دارای وزنی معادل 23 هزار تن، ارزش102 میلیون دلار داشته و میانگین قیمتی آن در دوره مذکور به بیش از 4 هزار دلار به ازای هر تن رسیده است.

از« شکلات، حاوی کاکائو، به‌صورت غیر از بلوک، تخته، میله یا قلم» نیز با میانگین بیشتر  از4 هزار دلار به ازای هر تن، به میزان 7 هزار تن و با ارزشی بیش از 28 میلیون دلار صادر گردیده است. در «سایر پنیرها» میانگین قیمت صادراتی 3 هزار دلار ثبت شده که این قلم کالایی دارای وزن و ارزشی به ترتیب برابر با21 هزار تن و نزدیک به 71 میلیون دلار را دارد.

«بوتا 1، 3 دیکان و ایزوپرن اشباع نشده» وزنی معادل 40 هزار تن و ارزشی نزدیک به 123 میلیون دلار داشته که با داشتن میانگین قیمتی بیش از 3 هزار دلار به ازای هر تن، سیزدهمین قلم کالایی از نظر بالابودن میانگین قیمت صادراتی است. در گروه «شیرینی (همچنین شکلات سفید)، بدون کاکائو» به میزان 24 هزار تن و به ارزش بیش از 66 میلیون دلار از این کالا را با میانگین قیمتی نزدیک به 3 هزار دلار به ازای هر تن صادر شده است.

از ابتدا تا مرداد سال جاری نیزبه میزان 53 هزار تن «روی غیرممزوج محتوی 95/ 99 تا 99/ 99 درصد وزنی به‌صورت کار نشده» با ارزش بالغ بر 123 میلیون دلار و میانگین قیمتی بیش از2هزار دلار به ازای هر تن صادر گردیده است. بعد از آن «سایر کیسه‌، کیسه کوچک از پلی اتیلن به‌جز کیسه خون، کیسه اسپتیک 5 لایه مقاوم در مقابل نفوذ هوا و اکسیژن» وجود دارد که با میانگین قیمتی بیش از2 هزار دلار به ازای هر تن، به ترتیب وزن و ارزشی معادل 13 هزار تن و بیش از 28 میلیون دلار راشامل میشود.

در ردیف 17 این فهرست، «سرب تصفیه‌شده به‌صورت کار نشده» با میزان صادرات 31 هزار تنی و به ارزشی نزدیک به 59 میلیون دلار است که میانگین قیمتی آن 2 هزار دلار به ازای هر تن میباشد. «سایر پلی کلروروینیل، مخلوط نشده با سایر مواد به غیر از سوسپانسیون و امولسیون» با میانگین قیمتی هزار دلار برای هر تن، صادراتی معادل 83 هزار تن و به ارزش بیش از 145 میلیون دلار داشته است. همچنین ، بالغ بر 78 هزار تن «آلومینیوم به‌صورت کار نشده، غیرممزوج» با ارزش نزدیک به 133 میلیون دلار صادر شده است  که میانگین قیمتی بیش از یک هزار دلار به ازای هر تن بوده است. «رب گوجه‌فرنگی» نیز با وزنی معادل 51 هزار تن، ارزشی نزدیک به 71 میلیون دلار داشته که میانگین قیمتی بیش از یک هزار دلار به ازای هر تن را به خود اختصاص داده است.

«پلی استایرن غیرقابل انبساط معمولی» با میانگین قیمتی بیش از یک هزار دلار به ازای هر تن در ردیف بعدی وجود  دارد که به میزان 24 هزار تن و با ارزشی بیش از 29 میلیون دلار صادرگردیده  است. «سایر پلی‌اتیلن گرید تزریقی با چگالی 94درصد یا بیشتر به‌جز نوع پودری» نیز با وزنی معادل 242هزار تن و با ارزشی بیش از 290 میلیون دلار در رده بعدی قرار دارد که دارای میانگین قیمتی بیش از یک هزار دلار به ازای هر تن است. پس از آن «پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94 درصد به‌جز نوع پودری» با میانگین قیمتی بیش از یک هزار دلار به ازای هر تن، به ترتیب وزن و ارزشی معادل 531 هزار تن و 633 میلیون دلار داشته است. میزان صادرات «سایر پلی اتیلن گرید لوله با چگالی 94 درصد یا بیشتر به‌جز نوع پودری»هم در این مدت بالغ بر 10 هزار تن و با ارزشی نزدیک به 12 میلیون دلار بوده که قیمتی بیش از یک هزار دلار به ازای هر تن میباشد. «الکیل بنزن خطی(LAB)» نیز با وزنی معادل 10 هزار تن و ارزشی نزدیک به 11 میلیون دلار،میانگین قیمتی بیش از یک هزار دلار به ازای هر تن را از به خود اختصاص داده است.

«سایر پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر الفین‌ها» هم به ترتیب با وزن و ارزشی معادل 15هزار تن و بیش از 15 میلیون دلار صادر شده که میانگین قیمت صادراتی آن یک هزار دلار به ازای هر تن گزارش شده است. صادرکنندگان در این مدت موفق شدند از گروه کالایی «سایر پلی اتیلن گریدبادی با چگالی 94 درصد یا بیشتر به‌جز نوع پودری» به میزان 123 هزار تن با ارزشی نزدیک به 132 میلیون دلار و با میانگین قیمتی یک هزار دلاری به ازای هر تن صادر کنند. در این مدت، میزان صادرات«سایر پلی اتیلن با چگالی کمتر از 94 درصد به غیر از پودری» به 18 هزار تن افزایش یافته که ارزشی بیش از 19 میلیون دلار داشته و میانگین قیمتی آن نیز یک هزار دلار به ازای هر تن میباشد. بعد از آن قلم کالایی«پلی اتیلن گرید فیلم به‌صورت غیر پودر با وزن مخصوص 94 درصد یا بیشتر» وجود دارد که به میزان 302 هزار تن و با ارزشی بیش از 317 میلیون دلار صادر شده و میانگین قیمتی یک هزار دلار به ازای هر تن رادارا میباشد. در پایان نیز «گرید نساجی(پلی اتیلن فتالات)» با میانگین قیمتی 949 دلار به ازای هر تن، به میزان 39 هزار تن و با ارزشی نزدیک به 37 میلیون دلار صادر شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *