تعیین ارزش گمرکی براساس قیمت فروش کالا در بازار داخلی

ماده15 – آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

شرط اول و لازم :

زمانی که طبق مواد (11- ارزش معاملاتی )، (13- سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ ) و (14 -سوابق ترخیص کالای مشابه از همان کشور مبدأ) نتوان ارزش گمرکی کالای ورودی را تعیین کرد

ارزش کالا در اجرای بند (پ) ماده (15) قانون (ارزش تفریقی) به شرح زیر مشخص می شود:

اولویت اول

الف – درصورت دسترسی به سوابق فروش داخلی  واردکننده، طبق  قیمت فروش هر واحد کالای وارده به همان صورت و حالت ورود در بازار داخلی که  در یک زمان با کالای مورد ارزش گذاری به صورت عمده فروشی (با اولویت بیشترین حجم ) به اشخاص غیرمرتبط با فروشنده فروخته می گردد(قیمت عمده فروشی واردکننده)

موارد قابل کسر :

با کسر موارد زیر:

1 – سود و مخارج کلی جهت فروش آن نوع کالا از همان مورد یا نوع (صنف یا گروه کالا) که بنا به ضوابط قیمت گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت اضافه می گردد.

2 – هزینه های متداول پس از ترخیص کالا از قبیل کرایه حمل و بیمه.

3 – حقوق ورودی و کلیه پرداختی هایی که به ورود یا فروش کالا تعلق می گیرد.

ارفاق زمانی به اولویت اول :

تبصره – در حالیکه عدم وجود سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و وضعیت ورود، ارزش طبق قیمت فروش کالای وارده همانند یا شبیه آن در نزدیکترین تاریخ بعد از ورود کالای مورد ارزش گذاری و حداکثر به فاصله  90روز از تاریخ ورود کالا، تعیین می گردد.

اولویت دوم و سوم :

ب – در حالی که عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط واردکننده، ارزش گمرکی طبق قیمت عمده فروشی (توزیع کننده ها و بنکداران) کالای وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده فروشی و بعد از کسر سود معمول جهت فروش آن نوع کالا و با مدنظر داشتن سطح تجاری، مبنای قیمت عمده فروشی واردکننده لحاظ می شود وبعد از کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین می شود. ضرایب و درصدهای سود عمده فروشی و خرده فروشی کالاها طبق مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (10) قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382 – تعیین می گردد.

تغییر کالای وارده بعد از ورود

پ – چنانچه کالای وارده یا مانند یا شبیه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش طبق  قیمتی که بعد از پردازش (ساخت، تکمیل، فرآوری، بسته بندی و تعمیر) ، به طور عمده فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیرمرتبط فروخته می شود، بعد از کسر ارزش افزوده جهت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین می گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *