بارنامه

بارنامه عبارت است از سندی که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادرمی کند و حاکی از حمل کالای مورد معامله از یک نقطه به نام مبدأ به نقطه دیگری به نام مقصد با وسیله نقلیه مورد توافق مانند کشتی و یا ترکیبی از آن ها در مقابل دریافت کرایه حمل، انجام می شود. بارنامه سندی است که دلالت برقرارداد حمل، تحویل و بارگیری و مالکیت کالا دارد و قابل معامله و قابل انتقال می باشد و اصلی ترین سند در تجارت بین المللی قلمداد می شود.

بارنامه قابل امضاء و پشت نویسی بوده و با توجه به نوع وسیله حمل تعیین می شود. به عبارت دیگر انواع بارنامه ارتباط کامل با انواع شیوه های حمل ونقل دارد.

بارنامه حاوی اطلاعتی است بدین شرح:

شماره بارنامه
نام و آدرس حمل کننده
نام و آدرس گیرنده کالا
نوع وسیله حمل
نام محل بارگیری یا مبدأ
نام محل تخلیه یا مقصدکالا
نوع بسته بندی و تعداد بسته ها
شرح کالا
ابعاد کالا
وزن کالا
نحوه پرداخت کرایه حمل
شماره اعتبار اسنادی
تاریخ حمل و صدوربارنامه
و……..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *