بارنامه

بارنامه عبارت است از سندی که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادرمی کند و حاکی از حمل کالای مورد معامله از یک نقطه به نام مبدأ به نقطه دیگری به نام مقصد با وسیله نقلیه مورد توافق مانند کشتی و یا ترکیبی از آن ها در مقابل دریافت کرایه حمل، انجام می شود. بارنامه سندی است که دلالت برقرارداد حمل، تحویل و بارگیری و مالکیت کالا دارد و قابل معامله و قابل انتقال می باشد و اصلی ترین سند در تجارت بین المللی قلمداد می شود.

بارنامه قابل امضاء و پشت نویسی بوده و با توجه به نوع وسیله حمل تعیین می شود. به عبارت دیگر انواع بارنامه ارتباط کامل با انواع شیوه های حمل ونقل دارد.

بارنامه حاوی اطلاعتی است بدین شرح:

شماره بارنامه
نام و آدرس حمل کننده
نام و آدرس گیرنده کالا
نوع وسیله حمل
نام محل بارگیری یا مبدأ
نام محل تخلیه یا مقصدکالا
نوع بسته بندی و تعداد بسته ها
شرح کالا
ابعاد کالا
وزن کالا
نحوه پرداخت کرایه حمل
شماره اعتبار اسنادی
تاریخ حمل و صدوربارنامه
و……..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Need Help? Chat with us!
گفتگو را شروع کنید!
Hi! Click one of our members below to chat on WhatsApp