اطلاعیه شماره ۱۱ بانک مرکزی درمورد تامین ارز درخواست‌های واردات قبل از ۲۱ فروردین

در راستای اجرای تصویب، نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین منظور نحوه تأمین ارز برای حواله ها و اعتبارات اسنادی مربوط به پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ به شرح زیر است:
در مواردی که ارز حواله پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ توسط بانک مرکزی تأمین و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه گردد، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تأمین شده می باشد.
هنگامی که اسناد مزبور بعد از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد ارائه شده به شرط موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) می باشد.
هنگامی که ارز مربوطه به نرخ مبادله ای توسط بانک مرکزی تأمین، لذا حواله صادر نشده باشد، حداکثر 6 ماه از تاریخ تأمین ارز باید اسناد حمل به بانک عامل ارائه گردد در غیر این صورت، نرخ ارز تأمین شده ملاک تسویه قرار میگیرد.
هنگام انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت ذکر شده ، پذیرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز زمان تأمین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) می باشد.
در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل وظیفه دارد ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت بدهد.
تأمین ارز جهت باقیمانده کلیه اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ به نرخ روز اعلامی از طرف بانک مرکزی می باشد.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز در مورد نحوه تأمین ارز برای حواله ها و اعتبارات اسنادی در بخشنامه ای به بانک های عامل ابلاغ شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *