اطلاعیه شماره ۱۰ بانک مرکزی مرتبط با مناطق آزاد

به منظور اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز جهت واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را به شرح زیر می باشد:
واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری،صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی شامل بخش اول مجموعه مقررات ارزی است.
رفع تعهد ارزی وارد کنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی طبق ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب های قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) می باشد.
بنابراین اگر سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش /ثبت شده اند پس از تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ باشد، تأمین ارز آنها بعد از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان پذیر می باشد.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز جهت واردات کالاها و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در بخشنامه ای به بانک های عامل ابلاغ گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *