اطلاعیه شماره ۱۰ بانک مرکزی مرتبط با مناطق آزاد

به منظور اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز جهت واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را به شرح زیر می باشد:
واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری،صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی شامل بخش اول مجموعه مقررات ارزی است.
رفع تعهد ارزی وارد کنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی طبق ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب های قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) می باشد.
بنابراین اگر سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش /ثبت شده اند پس از تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ باشد، تأمین ارز آنها بعد از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان پذیر می باشد.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز جهت واردات کالاها و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در بخشنامه ای به بانک های عامل ابلاغ گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Need Help? Chat with us!
گفتگو را شروع کنید!
Hi! Click one of our members below to chat on WhatsApp