FA EN

نرخ دوم ارز توسط دولت پذیرفته شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد پذیرفته شدن نرخ دوم ارز توسط دولت خبر داد و گفت: بازار ثانویه ارز در کشور در حال فعالیت است.
محمدرضا پورابراهیمی در مورد تشکیل بازار ثانویه ارز گفت:طبق بررسی‌های انجام شده،سیاست ارز تک نرخی دولت به دلیل تقاضای زیاد پاسخگو نیست و در نتیجه دو نرخ در زمینه ارز ایجاد خواهد شد.
پور ابراهیمی گفت: با توجه به اینکه دولت راهکار مشخص برای بازار دوم ارز در نظر نگرفته بود در این چند ماه اخیر مشکلاتی در زمینه اقتصادی در کشور به وجود آمد و با تک نرخی شدن ارز میزان واردات افزایش و صادرات کاهش پیدا کرد که به نظر می رسد بهتر است برای کالاهای اساسی مانند دارو و مواد اولیه و نهاده های دامی،ارز با نرخ ترجیحی اختصاص داده شود و سایر کالاها از قیمت تعادلی استفاده کنند.
وی گفت:اگر به این صورت انجام نشود واردات بسیار زیاد خواهد شد که در این 3 ماه اخیر حدود 27 میلیارد دلار تقاضای واردات به کشور داشتیم .و با توجه به اصرار مجلس، دولت نرخ دوم ارز را پذیرفت و اعلام کرد تا ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارز شروع به کار خواهد کرد . رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد بازار غیر رسمی ارز گفت: نباید این بازار را کتمان کرد و بانک مرکزی که متولی بازار ارز است باید با استفاده از ابزار های خود آن را مدیریت نماید.