Tag Archives: ورادات گندم از روسیه

تخصیص ارز به واردات کالاهای ورود موقت هنوز مشخص نیست

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: تخصیص ارز به واردات کالاهای ورود موقت هنوز مشخص نشده است. به گزارش ایلنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، واردات گندم از روسیه به دلیل افزایش صادرات آرد به عراق در بهمن ماه سال گذشته انجام شد. عراق سالانه،1 میلیون تن آرد […]