FA EN

استعلام قیمت

با توجه به نیاز بازرگانان در خصوص هزینه های تمام شده کالاهای وارداتی اعم از هزینه حمل کالا تا بنادر ایران و همچنین هزینه مرتبط با گمرک و ترخیص کالا،...

ادامه مطلب

ترخیص کالا

انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی و همچنین صدور کالا از کشور براساس قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن منوط به تنظیم اظهار نامه گمرکی و تسلیم آن به...

ادامه مطلب

مشاوره بازرگانی

مشاوره-رایگان-صادرات

انجام امور بازرگانی و تجاری مستلزم آگاهی کامل از اصول و قوانین تجارت می‌باشد. آشنا نبودن با بازار و قوانین بین المللی تجارت و مراحل انجام یک پرسه اقتصادی همواره...

ادامه مطلب

بازرگانی بین الملل

ادامه مطلب

حمل و انبارداری

ادامه مطلب