Tag Archives: وضعیت مرزها

آخرین وضعیت مرزهای اقتصادی کشور اواخر فروردین 1399

وضعیت تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه

تشریح آخرین وضعیت مرزهای اقتصادی کشور سیدروح الله لطیفی گفت: وضعیت تجارت خارجی ایران با کشور عراق از طریق مرزهای اقلیم کردستان (مرزهای باشماق وپرویز خان) برقرار است. البته برخی مرزهای زمینی وبا اهمیت مانند مرز مهران هنوز بازگشایی نشده که به نظر می رسد بر اساس تصمیم دولت عراق به دلیل برخی نگرانی ها […]