Tag Archives: دومین نمایشگاه بین المللی واردات چین

ایران فرصت شرکت در نمایشگاه بین المللی واردات چین را دریافت

دومین نمایشگاه بین المللی واردات چین 14الی 19آبان

دومین نمایشگاه بین المللی واردات چین نمایشگاه بین المللی واردات چین به زودی برگزار می شود. جامعه جهانی شور و شوق زیادی برای حضور در این نمایشگاه نشان داده است. دوستان قدیمی و جدید گرد هم جمع می شوند، کسانی که قبلا شرکت نکرده اند، دیگر نمی خواهند غایب باشند، کسانی که آمده اند، باز […]