Tag Archives: حواله درهم

شرکت‌های آلمانی در ایران به فعالیت خود ادامه می دهند

شهروندان و فعالان اقتصادی آلمانی اعلام نمودند که در ایران خواهند ماند، کار می‌کنند و برای تحریم‌های آمریکا آماده ‌می‌شوند. نشریه آلمانی «هندلزبلات گلوبال» نوشت: ریچارد گرنل سفیر جدید آمریکا در آلمان بعد از خروج ترامپ از توافق ایران‌ در توییتی از آلمانی‌ها خواست کار در ایران را متوقف کنند و ازایران خارج شوند. که […]

نرخ حواله ارز یکشنبه 19 فروردین 97

‏(USD) حواله دلار :—— ‏(EUR) حواله يورو :—— ‏(AED) حواله درهم:1445 ‏ ‏(OMR) ریال عمان :13800 ‏ ‏(CNY) یوان چین:—- ‏(KWD) دینار کویت:—- ‏ ‏(CAD) دلار کانادا:—— ‏ ‏(GBP) پوند انگلیس:—- ‏(AUD) دلار استرالیا :——- ‏(THN) بات تایلند:—— ‏ ‏(WU)وسترن یونیون:5320 نرخ های درج شده صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد .

نرخ حواله ارز شنبه 18 فروردین 96

‏ ‏(USD) حواله دلار :—— ‏ ‏(EUR) حواله يورو :—— ‏ ‏(AED) حواله درهم:1402 ‏(OMR) ریال عمان :13390 ‏(CNY) یوان چین:817 ‏(KWD) دینار کویت:—- ‏ ‏(CAD) دلار کانادا:—— ‏(GBP) پوند انگلیس:—- ‏ ‏(AUD) دلار استرالیا :——- ‏(IDR) روپیه اندونزی :—— ‏ ‏(THN) بات تایلند:—— ‏(WU)وسترن یونیون:5170 نرخ های درج شده صرفا جهت اطلاع رسانی می […]

نرخ حواله ارز پنج شنبه 16 فروردین 97

‏(USD) حواله دلار :5063 ‏ ‏(EUR) حواله يورو :6219 ‏ ‏(AED) حواله درهم:1377 ‏(OMR) ریال عمان :1315 ‏ ‏(CNY) یوان چین:800 ‏ ‏(KWD) دینار کویت:—- ‏(CAD) دلار کانادا:4160 ‏ ‏(GBP) پوند انگلیس:—- ‏(AUD) دلار استرالیا :4020 ‏ ‏(IDR) روپیه اندونزی :—— ‏(THN) بات تایلند:—— ‏‏(WU)وسترن یونیون:5080 نرخ های درج شده صرفا جهت اطلاع رسانی می […]

نرخ حواله ارز چهارشنبه 15 فروردین 97

‏(USD) حواله دلار :—— ‏(EUR) حواله يورو :—— ‏(AED) حواله درهم:1366 ‏(OMR) ریال عمان :13045 ‏(CNY) یوان چین:796 ‏(KWD) دینار کویت:16850 ‏(CAD) دلار کانادا:—- ‏ ‏(GBP) پوند انگلیس:—- ‏(AUD) دلار استرالیا :—- ‏(IDR) روپیه اندونزی :—— ‏(THN) بات تایلند:—— ‏(WU)وسترن یونیون:5040 نرخ های درج شده صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد .

نرخ حواله ارز سه شنبه 14 فروردین 97

‏(USD) حواله دلار :—— ‏ ‏(EUR) حواله يورو :—— ‏(AED) حواله درهم:1375 ‏ ‏(OMR) ریال عمان :13130 ‏ ‏(CNY) یوان چین:800 ‏ ‏(KWD) دینار کویت:16950 ‏ ‏(CAD) دلار کانادا:4040 ‏(GBP) پوند انگلیس:—- ‏(AUD) دلار استرالیا :4.000 ‏(IDR) روپیه اندونزی :390.000 ‏ ‏(THN) بات تایلند:168 ‏‏(WU)وسترن یونیون:5075 نرخ های درج شده صرفا جهت اطلاع رسانی می […]

نرخ حواله ارز یک شنبه 27 اسفند 96

‏(USD) حواله دلار :4865 ‏ ‏(EUR) حواله يورو :6010 ‏ ‏(AED) حواله درهم:1320 ‏ ‏(OMR) ریال عمان :12610 ‏(CNY) یوان چین:763 ‏ ‏(KWD) دینار کویت:—- ‏(CAD) دلار کانادا:—— ‏ ‏(GBP) پوند انگلیس:—- ‏(AUD) دلار استرالیا :—— ‏(IDR) روپیه اندونزی :—— ‏ ‏(THN) بات تایلند:—— ‏‏(WU)وسترن یونیون:4865 نرخ های درج شده صرفا جهت اطلاع رسانی می […]

نرخ حواله ارز شنبه 26 اسفند 96

‏(USD) حواله دلار :4820 ‏(EUR) حواله يورو :5955 ‏ ‏(AED) حواله درهم:1309 ‏(OMR) ریال عمان :12500 ‏(CNY) یوان چین:755 ‏ ‏(KWD) دینار کویت:—- ‏(CAD) دلار کانادا:—— ‏ ‏(GBP) پوند انگلیس:—- ‏(AUD) دلار استرالیا :—— ‏(IDR) روپیه اندونزی :—— ‏(THN) بات تایلند:—— ‏(WU)وسترن یونیون:4820 نرخ های درج شده صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد .

نرخ حواله ارز پنج شنبه 24 اسفند 96

‏ ‏(USD) حواله دلار :4830 ‏ ‏(EUR) حواله يورو :5985 ‏(AED) حواله درهم:1312 ‏ ‏(OMR) ریال عمان :12530 ‏(CNY) یوان چین:757 ‏(KWD) دینار کویت:—- ‏ ‏(CAD) دلار کانادا:—— ‏(GBP) پوند انگلیس:—- ‏(AUD) دلار استرالیا :—— ‏(IDR) روپیه اندونزی :—— ‏(THN) بات تایلند:—— ‏ ‏(WU)وسترن یونیون:4830 نرخ های درج شده صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد […]

نرخ حواله ارز چهارشنبه 23 اسفند 96

‏(USD) حواله دلار :4850 ‏ ‏(EUR) حواله يورو :6015 ‏ ‏(AED) حواله درهم:1316 ‏ ‏(OMR) ریال عمان :12570 ‏ ‏(CNY) یوان چین:759 ‏(KWD) دینار کویت:—- ‏ ‏(CAD) دلار کانادا:—— ‏(GBP) پوند انگلیس:—- ‏ ‏(AUD) دلار استرالیا :—— ‏ ‏(IDR) روپیه اندونزی :—— ‏(THN) بات تایلند:—— ‏ ‏(WU)وسترن یونیون:4850 نرخ های درج شده صرفا جهت اطلاع […]