Tag Archives: اوراق بهادار

آیا بورس ایران به بورس جهانی متصل خواهد شد؟

صحبت هایی برای اتصال بورس ایران به بورس جهانی شنیده می شود که بعضی  از کارشناسان این نظر را دارند که عضویت ایران در آیسکو (سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار) به معنای اتصال بورس ایران به دیگر بورس‌های جهانی  امکان پذیر است ولی عده ای دیگر،متفاوت بودن  الگوی اقتصادی ایران با جهان را عاملی بر […]

شاخص بورس بیش از ۳۰۰ واحد افزایش یافت

شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در ساعات اولیه معاملات (۲2مهر ماه) با رشد ۳۰۷ واحدی به ارتفاع ۸۵ هزار و ۵۱ واحدی صعود کرده است. شاخص بورس و اوراق بهادار تهران با رشد ۳۰۷ واحدی در ساعات ابتدایی معاملات به جایگاه  ۸۵ هزار واحدی برگشت. در معاملات 22 مهر ،تعداد ۱۰۷ هزا ر و […]