Tag Archives: آزادسازی واردات خودرو

پیشنهادی برای لغو ممنوعیت واردات خودرو طراحی شود

سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس: واردات خودرو به لحاظ تعداد حدود هفت درصد سهم واردات و به لحاظ ارزشی، حدود بیست درصد سهم بازار را در اختیار دارد. و عددی که به آن تعلق می‌گیرد حدود 1.7 میلیارد دلار است. حدود 3.7 میلیارد دلار واردات قطعات و مواد اولیه برای خودروسازی‌ها انجام می‌شود. حتی […]