وجود یک مشکل مالیاتی در مناطق آزاد

طبق گفته کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مالیات بر درآمد و دارایی که در این مناطق شامل معافیت می باشند می‌توانند به شروطی مقید گردند ولی مالیات بر ارزش افزوده که مستثنی می باشد ، هیچ‌ نوع شرط و قیدی ندارد.
اباذر آذربون، با بیان اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف آزادی فعالان اقتصادی از قید و بندها و بروکراسی‌های اداری سرزمین اصلی در سال ۱۳۷۲ تصویب گردید،افزود: طبق ماده ۱۳ همین قانون، کلیه فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم،گردیدند.
وی درمورد تصویب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در سال ۱۳۸۴،نیز گفت: به دلیل تفاوت مناطق ویژه‌ اقتصادی با مناطق آزاد درزمینه تعیین سازمان مسئول، بودجه، مسائل مالیاتی و گمرکی، هدف اصلی از تشکیل این مناطق جذب فعالان اقتصادی بوده است. که این مناطق نیزعلاوه برتصویب قانون رفع موانع تولید از معافیت مالیاتی بهره مند هستند که زمان این معافیت مالیاتی کمتر از مناطق آزاد می باشد.
کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، گفت: بعد از تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دو قانون مختلف، متعاقبا در سال ۱۳۸۷ که قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب گردید، با توجه به اهمیت قانون‌گذار به فلسفه وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همزمان با ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شدند و فعالان اقتصادی نیاز به پرداخت این نوع مالیات ندارند.
اباذر به تعریف متفاوتی که از دو کلمه معاف و مستثنی در عرف حقوقی و تفسیر مباحث مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه بیان می‌شود،اشاره کرد و گفت: مالیات بر درآمد و دارایی که در این مناطق، مشمول معافیت می باشد لازم به انجام شروطی است ولی مالیات بر ارزش افزوده که مستثنی شده است، شامل هیچ گونه شرط و قیدی نیست.
وی افزود: طبق این توضیحات و توجه به هدف قانون‌گذار به رونق کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درحال حاضر بخشنامه شماره ۷۶. ۹۵. ۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کمکی به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نخواهد کرد.که در بند دوم این بخشنامه اشاره به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده است.
با توجه به صحبت های این کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اصلاح فوری بعضی موارد در این بخشنامه، ضروری می باشد برای مثال به جای عبارت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،عبارت مودیان مالیاتی بکار گرفته شده است یه طوری که این فعالان اقتصادی خارج از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
اباذرگفت: فعالان اقتصادی وظیفه دارند که مالیات بر ارزش افزوده به عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات جهت خرید کالا و خدماتی را که در محدوده منطقه آزاد یا ویژه از آن‌ها خریداری کرده‌اند، را پرداخت کنند و باید عرضه‌کنندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات، علاوه بر خارج از محدوده به داخل محدوده منطقه آزاد یا ویژه خدمتی ارائه نمایند.
وی عنوان کرد: هنگامی که عرضه‌کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات، به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی مبلغ دریافتی را واریز نمایند،این مبلغ به عنوان اعتبار مالیاتی پرداخت کننده لحاظ می شود در صورتی که پرداخت کننده مستقر در محدوده منطقه آزاد یا ویژه است. این مساله یعنی اینکه،اگر این مبلغ به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت نشود، اعتباری هم برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد نخواهد شدوبعد از آن هنگامی این مبلغ به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت گردد،اعتبار مالیاتی برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وجود می آید درصورتی که این فعالان از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشند و لزوما از این اعتبار مالیاتی، بهره‌ای نمی برند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *