با افزایش تعرفه، ممنوعیت خودروهای لوکس لغو شد

بر اساس پیش نویس دستورالعمل واردات خودرو ،امکان واردات توسط غیر نمایندگی ها کاملا حذف  خواهد شد.و حقوق تمامی خودروهای بالای ۳۰ هزار دلارافزایش خواهد یافت و ممنوعیت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی لغو میگردد.

براساس پیش نویس دستورالعمل (مدیریت واردات خودروهای سواری) با امضای اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور)ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰سی سی به ایران لغو میگردد.

این در حالی است که قبلا خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی سی ۴۰ درصد و خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی ۵۰ درصد بوده است.

واردات خودروی (CBU)فقط توسط نمایندگان رسمی مجاز، تا سقف ۳ هزار دستگاه در سال میباشد که در مجموع مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار مجاز هستند و سود بازرگانی خودروهای با ارزش بالاتر از ۳۰ هزار دلار حدود ۱۱۷ میلیون تومان است.

همچنین سود بازرگانی خودروهای بین ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار ۳۰ واحد درصد است ،خودروهای ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار ۵۰ واحد درصد و خودروهای ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار ۷۵ واحد درصد است و اگر خودروها بالاتر از ۶۰ هزار دلار باشد ۱۰۰ واحد درصد افزایش سود بازرگانی دارد و این سود به غیر از سود بازرگانی فعلی مد نظر قرار گرفته است.