انواع ویزای چین

ويزاهای عادی به دسته های زير تقسيم  می شود :

ويزاي تجاري: (F) براي بازديد تجار، تحقيق، سخنراني، تجارت ، مبادلات در مسائل علمي، فن آوري و فرهنگ، مطالعه پيشرفته، و يا حتی كارآموزي صادرمي شود واعتبار آن ویزا حداكثر براي شش ماه است.

ويزاي دانشجويي: (X) اين نوع ويزا به منظور مطالعات پيشرفته و يا كارآموزي كه براي مدت بيش از شش ماه نيزصورت میپذیرد.

     • ويزاي كار: (Z)  به منظور اجراي برنامه هاي تجاري و كاري ويا تبادلات دانشگاهي و همچنين براي همسرمتقاضي/ همسر و فرزندان صغير وي صادر مي شود.
     • ويزاي خدمه: (C) براي کارکنان قطار بين المللي، هواپيماي مسافربري يا كشتي و غیره  جهت وارد شدن به چين  صادر ميشود.
     • ويزاي روزنامه نگاري (J-1/J-2)

:J 1 ويزايي است كه براي يك روزنامه نگار خارجي مقيم در چين وهمسر و فرزندان وي صادر مي شود.

:J2  ويزايي است كه براي يك روزنامه نگار خارجي جهت بازديد ازچين براي پوشش خبري به صورت  موقت صادر مي شود.

     • ويزاي ترانزيت: (G ) براي عبور از طريق چين به يك كشوردیگر صادر ميشود و در شرايطي كه مسافر به مدت بيش از بیست و چهار ساعت در فرودگاه چين اقامت دارد و يا مجبور به ترك فرودگاه است.
     • اقامت دائم (D):برای  شهروند خارجي  كه مجاز به اقامت دائم در چين می باشد صادر مي شود.

اعتبار، تعداد دفعات ورود و همچنین  مدت زمان اقامت برای هر يك از ويزاي چين :

     • اعتبار ويزا بدین معنی که ويزا براي چه مدت معتبر است؟و همچنین  مي توان براي ورود به چين از تاريخ صدور تا قبل از تاريخ  انقضاي نشان داده شده در ويزا( بیست و چهارساعت مانده به پايان اعتبار ويزا) (به وقت پكن) اقدام كرد.
     • تعداد دفعات ورود، به تعداد دفعات مجاز در طول اعتبار يك ويزا براي ورود به چين اشاره دارد.

اگربه تعداد ذكر شده در ويزا، به چين وارد شده باشيد ويا اصلا تعداد دفعات ورودي در سمت چپ وجود نداشته باشد، ويزا معتبر نمی باشد وحال  اگر ويزا اعتبار نداشته باشد، صاحب آن بايد براي دریافت يك ويزاي جديد قبل از ورود به چين اقدام نمايد که  درغير اين صورت از ورود شخص به چين جلوگيری به عمل میاید.

    • مدت زمان اقامت نیز اشاره به این دارد که حداكثر تعداد روز مجاز براي اقامت در چين در هر ورود است كه از تاريخ ورود به چين محاسبه  میشود.

شهروند خارجي كه پس ازاتمام تاريخ انقضاي ويزا خویش اقدام به ترك  کشور چين ننمايد شامل جريمه و مجازات هاي ديگر براي عدم رعایت قانون جمهوري خلق چين در كنترل ورود و خروج بيگانگان خواهد شد. اگر شخص دارای ويزا مي خواهد در چين اقامت طولاني تر از مدت زمان اقامت مجاز در ويزا داشته باشد، بايد  قبل ازاتمام مدت اعتبار ويزا باید از مقامات امنيت عمومي محلي مجاز به تمديد ويزا تقاضاي تمديد ويزا نمايد. درخواست تمديد امکان دارد مورد موافقت قرار نگیرد.
شخص دارای ويزاي كار (Z) ، ويزا ي دانشجو يي(X) ، ويزا ي اقامت دائم (D)، يا ويزا ي روزنامه نگار مقيم (J-1) بايد ظرف مدت 30 روز پس از ورود به چين دراماكن امنيتي مورد تاييد محلي براي درخواست اجازه ي اقامت اقدام نمايند.نمايندگان سياسي و ديپلمات ها بايد براي اخذ اجازه اقامت به وزارت خارجه مراجعه كنند.
مواد مدارك مورد نيازبرای درخواست اقامت

گذرنامه و پاسپورت اصلي با اعتبار حداقل شش ماه ديگر با حداقل سه صفحه خالي .

فرم درخواست ويزا ، تكميل و امضا فرم درخواست ويزا از جمهوري خلق چين (V2012A) . وهمچنين  تكميل و امضا فرم درخواست (V2012B تكميلي) =درصورت درخواست ويزاي  كار (Z ) و يا مطالعه (X ) ويا اگر شهروند يك كشور ثالث (دیگر)هستيد و يا اگر شخص ديگري همراه شما با گذزنامه مشترك متقاضي دريافت ويزا ميباشد .

موارد و توضيحات ويژه :

  • ويزاي تجاري ( F )

اصل دعوت نامه رسمي كه توسط واحد مجاز صادر گردیده باشد

  • ويزاي توريستي ( L )

درخواست براي ويزاي خانوادگی :اصل دعوت نامه رسمي واحد مجاز، مدارك شغلي و گواهي تحصيلي دعوت كننده.

درخواست براي ويزا سفر شخصي :اصل دعوت نامه رسمي از سفر شخصي صادر شده توسط يك واحد مجاز چيني.

درخواست ويزا براي سفر گروه : اصل دعوت نامه رسمي سفر گروهي صادر شده توسط يك واحد مجاز چيني.

  • ويزاي دانشجويي (X )
  • اصل و كپي از نامه پذيرش  موسسه آموزشی مربوطه وفرم درخواست ويزاي دانشجويان خارجي(JW201 JW202)  که توسط مقامات چيني صادر می گردد، مورد نياز است. o
  • ويزاي كار ( Z )
  • اصل و یک عدد كپي از دعوت نامه که از سوی یک واحد مجاز ارسال شده ، و يا تاييدیه دعوت نامه توسط آژانس چيني مجاز، ویا يكي از مدارك زير:
  • الف) نامه اجازه اشتغال که توسط وزارت منابع انساني و تامين اجتماعي چين صادر می شود.
  • ب) سند تاييد متخصص خارجي که توسط امور اجرايي دولت در امور كارشناسان خارجي چين صادر می شود.
  • پ) دعوت نامه براي عمليات نفتي دريايي در جمهوري خلق چين که توسط شركت ملي نفت فلات قاره چين صادر می شود.
  • ت)گواهي ثبت دفاتر نمايندگي دائمي شركت هاي خارجي در چين که  توسط امور اجرايي دولت در صنعت و تجارت صادر می شود ، يا نامه تاييد براي دفاتر نمايندگي دائمي شركت هاي خارجي

ث) نامه تاييد شده توسط وزارت فرهنگ  چين براي افرادی كه براي انجام کارهای  تبليغاتي اقدام به اخذ ويزا مينمايند.

ج) دعوت نامه صادر شده به وسیله ی واحد مجاز و يا نامه تاييد دعوت نامه صادر شده توسط دفتر امور خارجه از يك استان

افراد خانواده همراه فرد مشغول به كار در چين بايد يك دعوت نامه ارسال شده توسط واحد مجاز و يا تأييديه نامه دعوت صادر شده توسط آژانس چيني مجاز وهمچنين مدارك ثبت شده خويشاوندي، به عنوان مثال گواهي ازدواج، گواهي تولد و غيره را ارايه دهند، نيازي به ارايه مدارك اشتغال نيست.

دارندگان ويزا Z بايد براي درخواست اجازه اقامت ظرف مدت حداقل  سی  روز پس از ورود به چين در ادارات امنيت عمومي محلي اقدام نمايند .

ويزاي دائمي روزنامه نگار :

نامه اطلاعيه ويزا صادر شده توسط بخش اطلاعات وزارت امور خارجه چين .

نامه رسمي صادر شده توسط شركت رسانه اي متقاضي در چين.

دارندگان ويزاي J-1 بايد براي اجازه اقامت ظرف مدت سی روز پس از ورود به کشور چين درخواستی به  ادارات امنيت عمومي محلي ارسال نمایند.

ويزاي ترانزيت :

ويزاي معتبر از كشور مقصد، و بليط هواپيمايي مقصد لزوما مورد نیاز است.

ويزاي ترانزيت  معمولا براي 3ماه اعتبار و اقامت هفت  روزه  صادر ميشود مگر در مواقعي استثنا كه براي مسئول ويزا در سفارت اثبات شده باشد و به هيچ وجه براي عبور و مرور مكرر صادر نخواهد شد .

ويزاي اقامت دائم :

متقاضی باید فرم گواهی اقامت دائمی را از اداره امنیت عمومی محلی چین تائید نماید.

همچنین دارندگان ويزاي Dبايد براي اجازه اقامت ،در مدت  سی  روز پس از ورود به کشور چين در ادارات امنيت عمومي محلي درخواست ارائه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *